Twitterthai

Posts Tagged ‘ตราในหลวง 84 พรรษาขนาดใหญ่

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา ขนาดใหญ่ (3,615 x 6,300 px) สำหรับทำป้ายไวนิล 8.53 MB

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ความละเอียดสูง (1253 x 1772 px) ที่นี่

เมื่อ 4 พ.ค. 54 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แถลงข่าวตราสัญลักษณ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแบบตราสัญลักษณ์  ซึ่งถือเป็นการประกาศตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯอย่างเป็นทางการ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่  5 ธันวาคม 2554 รัฐบาลเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติอย่างสมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระราชพิธีว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” และชื่อการจัดงานว่า “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

โดยกำหนดขอบเขตการจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. นี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆดำเนินการจัดงานทั้งด้านราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธีและกิจกรรมเฉลิมฉลอง รวมทั้งเชิญชวนหน่วยงานต่างๆร่วมจัดกิจกรรมหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งขณะนี้มีผู้เสนอโครงการและกิจกรรมเข้ามาจำนวนมาก  ทั้งนี้ รัฐบาลมอบหมายให้ วธ. จัดการประกวดตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติและนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์แล้ว

ด้านนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว.วธ. กล่าวว่า  การประกวดตราสัญลักษณ์ กำหนดให้แสดงถึงความหมายและระบุข้อความ “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” แสดงให้เห็นถึงพระเกียรติคุณและพระบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงให้ประจักษ์ในศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเอกลักษณ์ของชาติอย่างถูกต้อง แสดงให้ประจักษ์ในความภาคภูมิใจที่ชาวไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระปรีชาชาญยิ่ง และแสดงให้เห็นเกียรติคุณของชาติไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณกาล มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด 63 คน จำนวนภาพ 112 แบบ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ภาพตราสัญลักษณ์ ผลงานของนายศิริ หนูแดง ใช้เป็นตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับรางวัล 4 แสนบาทและใบประกาศเกียรติคุณ

นายกฯ อภิสิทธิ์ มอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลแก่ นายศิริ หนูแดง ผู้ชนะเลิศการประกวด ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

นายกฯเชิญชวนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ-เอกชน คนไทยประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง”

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แถลงข่าวตราสัญลักษณ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ ซึ่งถือเป็นการประกาศตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป พร้อมกันประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และประดับตราสัญลักษณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

สำหรับผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์นั้น ต้องเป็นสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่วนผู้ที่จะทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ และมีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับ ให้แจ้งความประสงค์ไปที่คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ความหมายของตราสัญลักษณ์

อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองทอง  อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ อยู่กลางตราสัญลักษณ์ ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง บนพื้นวงกลมสีน้ำเงิน ล้อมรอบด้วยกรอบโค้งเรียบสีเหลืองทอง หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ

ด้านบนอักษรพระปรมาภิไธยเป็นเลข ๙ หมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙  แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  เลข ๙ นั้น อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช

ถัดลงมาด้านข้างซ้ายขวาของอักษรพระปรมาภิไธยมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง ซึ่งมีสัปตปฎลเศวตฉัตรประดิษฐานอยู่เบื้องบน ด้านนอกสุดเป็นกรอบโค้งมีลวดลายสีทองบนพื้นสีเขียว หมายถึงสีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ อีกทั้งยังหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และความสงบร่มเย็น

ด้านล่างอักษรพระปรมาภิไธยเป็นรูปกระต่ายสีขาว กระต่ายนั้นทรงเครื่องอยู่ในลักษณะกำลังก้าวย่าง อันหมายถึง ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ตรงกับปีเถาะ ซึ่งมีกระต่ายเป็นเครื่องหมายแห่งปีนักษัตร โดยรูปกระต่ายอยู่บนพื้นสีน้ำเงินมีลายกระหนกสีทอง อันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภาร เบื้องล่างตราสัญลักษณ์เป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทอง เขียนอักษรสีทอง ความว่า พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

  • Referred :  มติชนออนไลน์,  th.discuscommunity  |  image by arty1.net

Twitter @siangchai

Enjoy talk all
interesting story
on a daily life.


siangchai on Facebook

มาเล่นทวิตเตอร์กันเถอะ

  • แก่ง่าย ตายไว เพราะใส่ครีมเทียม! อยากให้คอกาแฟ 3 in 1 ทุกคนได้อ่าน... goo.gl/wikfXf -hot.ohozaa 1 week ago
  • โฆษก สตช. ยืนยัน ผู้ขี่บิ๊กไบค์เสียชีวิตจากการ "โดนยิง" ไม่ใช่เสียชีวิตเพราะจักรยานยนต์ล้ม ตามที่เจ้าหน้าที่ลงบันทึกประจำวัน -news1005fm 1 week ago
  • สตช.แจ้งข้อกล่าวหา"ด.ต.สุพรรณ"ผบ.หมู่ ป.สภ.หนองขาม ในคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา เนื่องจากยิงปืนใส่"นเรศ"ผู้ขี่ จยย.ที่พยายามฝ่าด่านตรวจ -news1005fm 1 week ago
  • แม่ค้าหวย โอด !! จบแล้วอาชีพนี้ หลังจาก นายกฯ ประกาศให้ขายหวย 80 บาท ในร้านสะดวกซื้อ goo.gl/eVv11r 2 weeks ago
  • วิธีเช็คและรับรหัสลงทะเบียน SIM ฟรี กด *151#โทรออก 2 weeks ago

วันที่โพสต์บทความ

April 2015
M T W T F S S
« Dec    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

คลังเก็บ

ป้ายกำกับ

Alabama Android Apple App Store Bin Laden killed blog Copenhagen Cydia Data center Denmark Earthquake free blog Google Google data center Greenpoison Internet service provider iOS IP IPad IP address iPhone IPv4 IPv6 jailbreak ios4.2.1 jailbreak iphone Japan earthquake Jay Freeman Noma overdrive Philadelphia Orchestra Protocols René Redzepi Samsung Seismology Smartphone Tornado walter breuning Wordpress World IPv6 Day world oldest man ความดัน ความดันโลหิตสูง ดนตรีคลาสสิค ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา ตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา ทอร์นาโด บิน ลาเดน พายุงวงช้าง พายุทอร์นาโด พายุหมุน ฟิลาเดลเฟีย ออเคสตร้า ภัตตาคารโนมา มะม่วงน้ำดอกไม้ มะเร็ง มะเร็งจากกล่องโฟม มะเร็งจากอาหาร วิทยาแผ่นดินไหว ศูนย์ข้อมูลกูเกิล สังหารบิน ลาดิน สุขภาพ หน่วยรบซีลส์ อาหารกล่องโฟม ฺBin Laden เกียร์ออโต้ เจลเบรค เจลเบรคไอโฟน เบาหวาน เหงื่อออกน้อย เหงื่อออกมาก แผ่นดินไหวญี่ปุ่น โนมา โลโก้ 84 พรรษา โอบามา ไอพีวี4 ไอพีวี6

สถิติผู้ชม

  • 111,508 hits
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.